Et sporskifte, – fordi Den Mentale Tandbørste baserer sig på forebyggelse fremfor helbredelse.

På de følgende sider, vil du kunne læse veldokumenterede og aktuelle undersøgelser fra OSHA, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, EU, – Gallup world-wide 152 lande med et udsnit fra Europa, Krifa fra deres ’Arbejdslyst’ rapport, og vores egen bench-mark lavet over årtier med 38 lande involveret.

Disse kilder indikerer et stort potentiale for ikke anvendt mental energi, – ja endda skadet mentale energi. Mentale ubalancer. Undersøgelserne indikerer årsager til usunde præstationsmiljøer for individet og kulturen som helhed.

Ser vi på sundhedsforsikringer, som I sikkert har I Jeres virksomhed, – så er i dag godt 2 millioner medarbejdere dækket. Derfra ved vi 2 ting: – at psykolog behovet er voksende, og at der ikke laves en ’symptom – årsag’ opsummering, der tilbageføres til virksomheden. Derfor vil ’helbredelses’ aktionen bare fortsætte og fortsætte.

Den Mentale Tandbørste gør noget effektivt ved disse iagttagelser. Analogien til den fysiske tandbørste er klar. Den bruger vi naturligt hver dag, – fordi den forebygger sund tandhygiejne, – og det siden vi var små.

Med Den Mentale Sundhedspartner metoden, som er beskrevet til sidst, tilbyder vi et velafprøvet, effektivt program, der skaber vedvarende sunde løsninger for individ og virksomhed.

Et program der aktivt involverer alle, – ledelse og medarbejdere.

Et program der styrker arbejdsglæde og – stolthed, produktivitet og innovation,- for at nævne de centrale områder, – og bruges hver dag….

Vi vil se frem til, at drøfte det med Jer.

Nogle veldokumenterede detaljer om potentialer og kilder usundhed:

 EU – OSHA – Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur om 1:13 effekt ved forebyggelse

 

Gallup

 

Krifa

Vil du ansætte din egen leder ?

Ja     58 %

Nej    42 % 

 

Vil du udvikle potentialet og proaktivt fjerne kilder til usundhed, så lad os etablere sammen med Jer:

 Den Mentale Sundheds Partner

  • Forankring hos ledelsen, HR og evt. tillidsrepræsentanter
  • Kantinemøde med medarbejderne
  • Individuel web-måling
  • Psykolog samtale, hver medarbejder, 45 minutter
  • Afrapportering med forslag til indsatser
  • Afrapportering til medarbejderne
  • Opfølgning 4 gange årligt
  • Op til 5 % af medarbejderne/ 25 samtaler á 45 min dækket af forsikring om psykolog opfølgning

…. Alt sammen til fast pris pr 12 mdr. pr medarbejder. DKK 2.650,00 ex moms, og evt. rejser/ophold

…. Effekten er der forretningsmæssigt,- og især flere vedvarende sunde kræfter.