Den Mentale Tandbørste udvikler sammen med ledelse og medarbejdere et program der:

  • Er baseret på fakta fra virksomheden om sygefravær /stress og håndtering heraf over sidste 3 år
  • Udvikler en sundheds og stress politik
  • Kvalificerer ledere til at skabe et sundt præstations- og arbejdsmiljø
  • Skaber forudsætninger for at ubalancer håndteres på jobbet på en sådan måde, at der skabes styrke og udvikling for enkelte
  • Gør det naturligt at bede om og modtage psykologisk coaching på jobbet fra en autoriseret og erfaren psykolog knyttet til programmet
  • Der sænker de negative og uproduktive omkostninger ved kort og lang tids sygefravær væsentligt
  • Der skaber åbenhed og tillid for italesættelse og håndtering af fysiske og psykiske ubalancer mellem ledere og medarbejdere.